неділя, 5 листопада 2017 р.




«Використання хмарних технологій як засіб стимулювання самоосвіти, самовдосконалення учнів та вчителів»


Сучасний перехід України до інформаційного суспільства, коли до Інтернету може підключись практично будь-яка людина, обумовлює можливість переходу до так званих «Хмарних послуг». Останнім часом впровадження хмарних технологій стрімко зростає, завдяки цьому освіта стає ще доступніше, адже, вчитися можна скрізь: у приміщенні та на відкритій місцевості.
Хмара – це деякий центр, сервер або їх мережа, де зберігаються дані та програми, що з’єднуються з користувачами через Інтернет.
Загальною перевагою для всіх користувачів хмарних технологій є те, що отримати доступ до «хмари» можна не лише з ПК чи ноутбука, але також з нетбука, смартфона, планшета, тому що головною вимогою для доступу є наявність Інтернету, а для роботи програмного забезпечення «хмари» використовуються потужності віддаленого серверу; споживачі використовують програми без їх установки. Слід зазначити, що доступ до хмари можуть мати одночасно тисячі людей, що мають права доступу.
Вчителі можуть використовувати хмарні технології для дистанційного навчання, на уроках та позакласній діяльності, а також в методичній роботі.
При цьому реалізуються певні задачі: отримання оперативної інформації, миттєва комунікація із колегами або учнями (відбувається оптимізація часу навчального процесу), поширення власного досвіду, підвищення кваліфікації, ознайомлення із передовим досвідом вчителів



Сделано на Padlet

неділя, 7 червня 2015 р.

«Активізація пізнавальної діяльності учнів з використанням SMART технологій»



Шановні вчителі, для  підвищення ефективності навчання прохання заповнити анкету.




Процес інформатизації системи освіти - процес життєво необхідний і незворотний, як би до нього не ставилися працівники сьогоднішньої школи. І вчитель, який хоче підготувати адаптованого до умов сучасного світу і конкурентоспроможного випускника, повинен володіти інформаційно-комунікаційними технологіями в повній мірі. За останнє десятиліття в Україні відбувся вибух ІКТ. Цьому сприяла активність провідних світових компаній з виробництва комп’ютерної та іншої РОЗУМНОЇ техніки.

НАВЧАЙТЕСЬ РОЗУМНО!
                                         НАВЧАЙТЕ РОЗУМНО!
                                                                           ЖИВІТЬ РОЗУМНО!



 У все більшій кількості навчальних закладів замість традиційних технічних засобів: кінопроекторів, кодоскопів, або поряд із ними, встановлюють інтерактивні дошки, мультимедійні цифрові проектори, системи відтворення аудіовізуальних навчальних матеріалів, комп’ютери, тощо. Щоб творити, спочатку потрібно здобути знання. SMART Notebook - це ідеальний інструмент для розробки і поширення освітніх матеріалів, що сприяє процесу спільного навчання.  В 2013 році я пройшла навчальний  курс  з программного забезпечення SMART Notebook для інтерактивних дошок    в Київському університеті ім Бориса Грінченка  і отримала сертифікат.  Я отримала можливість:
Þ   вільно користуватися інтерактивною дошкою SMART Board,
Þ   унаочнювати теоретичний матеріал з будь-якого предмету,
Þ   створювати власні авторські розробки у програмному забезпеченні SMART Notebook,
Þ   використовувати дистанційні форми навчання,
Þ   впроваджувати тестові технології оцінювання навчальних досягнень,
Þ   створювати cучасні інтерактивні електронні ресурси,
Þ   виставляти свої розробки у мережі інтернет,
Þ   брати участь у конкурсах та вигравати!


 З ініціативи  районного методкабінету, протягом 2013-2015 навчального року була спланована і організована робота районної школи  компютерної грамотності вчителів – предметників навчальних закладів району, які працюють із  SMART дошками 
Проблема:  «Активізація пізнавальної діяльності учнів з використанням SMART технологій»
Актуальність проблеми визначається тим, що сучасні ІКТ  дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання, які підвищують ефективність засвоєння навчального матеріалу. Застосування засобів інформаційних комунікаційних технологій створює величезні можливості для вдосконалення навчання, для створення умов активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі самостійної роботи. На сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема активізації пізнавальної діяльності учнів набуває особливого значення у зв’язку з високими темпами розвитку й удосконалення науки й техніки, потребою  суспільства в людях освічених, вільних від стереотипів, здатних швидко орієнтуватися в обстановці, мислити самостійно.

         Мета : Ознайомлення  вчителів – предметників з програмним забезпеченням SMART Notebook 10. Залучення  педагогів  до практичного використання найновіших  досягнень  науки і техніки у своїй професійній діяльності з метою активізації пізнавальної  та пошукової діяльності учнів, розвиток самостійності мислення. Вироблення умінь та навичок застосування основ педагогічного тестування в організації навчання. Складання технологічної моделі уроку з використанням програмного забезпечення. Технологічні прийоми проектування.
      Основні завдання школи комп’ютерної грамотності:
вдосконалення методики навчання педагогів комп'ютерної грамотності та науково методичної роботи з проблем впровадження програми SMART Notebook 10;
системне підвищення кваліфікації вчителів - предметників  з питань викладання предметів з використанням програми SMART Notebook 10;
інформаційно-методичний супровід та консультування вчителів з питань впровадження програми SMART Notebook 10;
впровадження педагогічного досвід переможців конкурсу педагогічної майстерності, спонукати педагогів до самоосвітньої роботи і творчої діяльності;
застосування сучасної комп'ютерної техніки на уроках та широке використання  програмно-педагогічних засобів і комплектів;
на базі кращих навчальних закладів організовувати навчання, семінари,  тренінги та консультативну допомогу з питань впровадження профільного навчання для молодих вчителів;
використання  проектних підходів та технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів на курсах з профільного навчання;
організація пошукової діяльності учнів та розвиток самостійності мислення;
покращення  роботи з обдарованими дітьми,
популяризувати та проводити у навчальних закладах конкурси, турніри, інтелектуальні змагання та ігри.
У ході занять педагогічні працівники отримували необхідну інформацію про можливості програмного засобу SMART Notebook 10, знайомилися з різними організаційними формами застосування програмного засобу. на різних етапах уроку: перевірка знань, демонстрація навчальних матеріалів, закріплення практичних вмінь і навичок, контроль знань тощо.
Заняття школи активно сприяли створенню умов для успішного впровадження ІКТ в навчально-виховному процесі, використовуючи програмний засіб SMART Notebook 10. На засіданнях демонстрували різні педагогічні досвіди з питань впровадження інтерактивної дошки.
Різні форми навчання з використання інформаційно-комунікаційних технологій, програмного засобу SMART Notebook 10 надало можливість педагогам висловлювати свою точку зору та  визначати основні переваги мультимедійних дошок для викладачів та учнів. Основні із переваг, що визначили слухачі школи у ході занять: 
Переваги для педагогів:
дозволяє викладачам пояснювати новий матеріал із центра класу;
заохочує імпровізацію й гнучкість, дозволяючи викладачам малювати й робити записи поверх будь-яких додатків і веб-ресурсів;
дозволяє викладачам зберігати й роздруковувати зображення на дошці, включаючи будь-які записи, зроблені під час заняття, не затрачаючи при цьому багато часу й сил і спрощуючи перевірку засвоєного матеріалу;
дозволяє викладачам ділитися матеріалами один з одним і знову використати їх;
зручна при роботі у великій аудиторії;
надихає викладачів на пошук нових підходів до навчання, стимулює професійний ріст.
Переваги для учнів:
робить заняття цікавими й розвиває мотивацію;
надає більше можливостей для участі в колективній роботі, розвитку особистих і соціальних навичок;
звільняє від необхідності записувати завдяки можливості зберігати й друкувати все, що з'являється на дошці;
учні починають розуміти більше складні ідеї в результаті більше ясної, ефективної й динамічної подачі матеріалу;
дозволяє використати різні стилі навчання, викладачі можуть звертатися до всіляких ресурсів, пристосовуючись до певних потреб;
учні починають працювати більш творчо й стають упевненими в собі;
учням не потрібна клавіатура, щоб працювати із цим устаткуванням, у такий спосіб підвищується залучення  учнів початкових класів або дітей з обмеженими можливостями Завдяки цьому вчителі  одержали  можливість творчого пошуку і, що важливо, не боялися  зробити помилку, тому, що програма  її виправить, вкаже шляхи її подолання.
 SMART Notebook дозволяє переглядати сторінки, створювати примітки за допомогою цифрових чорнила, відтворювати вміст у форматі Flash , а також використовувати різні міні-додатки та флеш-анімації. Програмою SMART Notebook для створення і проведення інтерактивних уроків користуються вже понад шість мільйонів вчителів і 40 мільйонів учнів з 175 країн світу. Програмне забезпечення SMART Notebook 11 являє собою частину комплексного рішення, яке включає ряд різних продуктів, спеціально створених для того, щоб підвищувати розвивати у учнів і вчителів творчі здібності і вміння працювати в команді

«Програмне забезпечення SMART Notebook - це ідеальний інструмент для організації творчої роботи учнів та вчителів, - Лінда Томас (Linda Thomas), віце-президент, відділ продукції SMART Technologies. - Нові розробки компанії не тільки підвищують доступність і зручність використання унікального програмного забезпечення SMART Notebook, а й дозволяють компанії SMART залишатися провідним постачальником програмного забезпечення для інтерактивних дошок у світі ».